Polityka Prywatności Serwisu net-art.com.pl

Jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe (zgodnie z RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel serwisu net-art.com.pl: Firma Handlowo-Usługowa NET-ART Jacek Zwierzykowski, ul.Marcinkowskiego 40, 64-820 Szamocin, NIP: 766-111-73-00,  nazywana dalej „Administratorem”.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:

 1. otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści na serwisie, ( np. poprzez newsletter )
 2. otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy z Administratorem (zapytania przez formularz kontaktowy, e-mail lub telefon)
 3. zakupem produktów przez Sklep Administratora (niezbędne dane zbierane na potrzeby realizacji zakupu przez Sklep)
 4. komentowaniem treści zamieszczonych na serwisie za pomocą narzędzi do tego celu przeznaczonych ( np. narzędzia do komentowania przez wbudowany system WordPress na blogu )

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w umowie o świadczenie usługi muzycznej jest art. 6 ust. 1 litera f, RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonanie jednej lub więcej wymienionych w pkt. 2 usług oferowanych przez serwis Administratora a w szczególności:

 1. obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe
 2. obsłużyć Twoje zapytanie w innej sprawie, niż zapytanie ofertowe
 3. dostarczyć Ci zamówione produkty, usługi lub treści
 4. móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)
 5. komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia)

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Maksymalny czas przetwarzania Twoich danych osobowych to 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego od ostatniej aktywności  ( wysłanie e-mail z formularza, odpowiedzi na zapytanie, transakcji, złożenia oferty, wykonania analizy „on-line”, itp)  przeprowadzonej za pomocą serwisu net-art.com.pl

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.

 1. Firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia produktu, umowy lub innych materiałów)
 2. Instytucją pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty oferowane w Sklepie Administratora
 3. Zgodnie z prawem Podmiotom mającym dostęp do danych księgowych tj. Ministerstwo Finansów.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
 3. merytorycznie poprawne oraz adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. PRAWA OSOBY FIZYCZNEJ

Każdej osobie fizycznej, której dane przetwarza Administrator ( patrz pkt. 2 ) przysługuje prawo:

dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Urzędu Ochrony Danych Osobowych )

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: info@net-art.com.pl

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

5. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w serwisie ( zgodnie z pkt 2 ) napisz na adres e-mail: info@net-art.com.pl